подчертаване

същ. - изтъкване, наблягане, емфаза, важност, значение

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • важност — същ. значение, значимост, цена, ценност, стойност, сериозност същ. авторитет, тежест, влияние същ. големство, горделивост, надутост, големеене същ. значителност същ. подчертаване, изтъкване, наблягане, емфаза същ. тържест …   Български синонимен речник

  • емфаза — същ. емфатичност, подчертаност, ударение, наблягане, изтъкване същ. подчертаване, важност, значение …   Български синонимен речник

  • значение — същ. смисъл, съдържание, същност, важност, значимост същ. ценност, стойност, валидност, цена, роля същ. авторитет, влияние, обществена роля същ. завет, идея, основна идея, тема, поука същ. знак, обозначение, название, наименование, признак, белег …   Български синонимен речник

  • изтъкване — същ. емфаза, емфатичност, подчертаност, ударение, наблягане същ. подчертаване, важност, значение същ. посочване, излагане, изложение …   Български синонимен речник

  • интонация — същ. ударение, акцент, тон, изговор същ. наблягане, натъртване, подчертаване …   Български синонимен речник

  • наблягане — същ. емфаза, емфатичност, подчертаност, ударение, изтъкване същ. подчертаване, важност, значение …   Български синонимен речник

  • особено — нар. най вече, предимно, главно, именно, преди всичко, на първо място, за подчертаване, в частност, характерно, изпърво, различно, не такова, не така, по своему …   Български синонимен речник

  • твърдение — същ. изказване, мнение, разбиране, схващане, позиция, становище, гледище, теза, подчертаване, настояване същ. излагане, изразяване, казване, изложение, изявление същ. искане, иск, претенция, право същ. тържествена декларация …   Български синонимен речник

  • ударение — същ. акцент, произношение същ. наблягане, натъртване, подчертаване същ. емфаза, емфатичност, подчертаност, изтъкване …   Български синонимен речник

  • характерен — прил. присъщ, отличителен, свойствен, за подчертаване, индивидуален, личен, особен, съществен, типичен прил. оригинален, специфичен, подчертан, класически прил. показателен прил. очебиен, очевиден, изпъкващ, забележителен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.